תכני ההפעלות ביום איכות הסביבה בבית ספר רמז, כפר-סבא

בנושא: אני לוקח אחריות על הסביבה

מבוא - אני לוקח אחריות על הסביבה

כיתות א - מיחזור נייר

כיתות ב - מעבדה חוקרת באקולוגיה – זיהום נחלים

כיתות ג - הצמחים במאבק בזיהום האוויר

כיתות ד - תנועה במים

כיתות ה - אנרגיה ירוקה

כיתות ו - מיחזור מתכות

 

מבוא – אני לוקח אחריות על הסביבה

המפגש בין האדם לסביבה הגיע במאה ה- 20 לנקודת משבר. ההתפתחות הטכנולוגית שהצעידה את האנושות לשיאים אדירים גבתה מהסביבה מחיר כבד, והישגי האנושות עומדים בסכנה נוכח קריסת התשתיות הסביבתיות. במצב זה ברור כי המשכיותה של החברה האנושית תלויה ביכולתה לקיים יחסי גומלין מאוזנים עם הסביבה.  על מנת לקיים יחסי גומלין כאלו נדרשת פעולה אינטגרטיבית של כל המערכות: טכנולוגית - מדעית, מדינית-מנהלתית וחברתית, כאשר למערכת החברתית יש משקל רב כיוון שהיא זו שמניעה את התהליך ומביאה למימושו. ההתמודדות עם הבעיות הסביבתיות אינה מתמקדת בקובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות בלבד. לכל אדם יש את היכולת להשפיע על מצב הסביבה בה הוא חי, היכולת לשמרה או להרסה. מטרת הסדנאות היא להכשיר את התלמיד לפעילות חברתית ונכונות אישית לתרום לשיפור איכות החיים והסביבה. הכשרה זו תעשה ע"י הקניית יידע והבנה, ופיתוח מוסר סביבתי שיביאו לנכונות לקחת אחריות על הסביבה ולתרום לשימורה.

 

 

כיתות א – מיחזור נייר

העץ מתקשר בתודעתנו עם נטיעת עצים ואכילת פרותיהם. הרק בפירות נתייחדו העצים? מה היא התאית? וכיצד הכינו פעם את נייר הפפירוס וכיצד מכינים את הנייר היום? מה משמעות מיחזור הנייר באקולוגיה של כדור הארץ? סדנת "מהעץ אל הנייר" (מסדרת סדנות "ישומי מדע") עוסקת בשאלות אלו ובשאלות נוספות, ומשלבת התנסות מעשית של התלמידים במשך שעתיים בבית-הספר.

 

הסדנה "מהעץ אל הנייר" מלמדת, בעזרת תהליך הכנת הנייר, על קשר בין האדם לבין סביבתו. הסדנה מציגה את הבעיה האקולוגית העולמית העומדת מאחורי כריתת העצים המסיבית וצמצום יערות העד. מיחזור הנייר (התאית) מוצע כפתרון לבעיה זאת על-ידי שילוב הצגת בעיית זיהום מקורות המים הנובעת משטיפת חומרי הדפוס בזמן המיחזור. לכן בזמן ההתנסות מעשית בהכנת נייר ממוחזר לא נלבין את הנייר, אלא נצבע אותו, כדי שלא נצטרך לשטוף את חומרי הדפוס המזהמים.

 

בחלקה הראשון של הסדנה "מהעץ אל הנייר" יזהו התלמידים את הבעיה הסביבתית הנובעת משמוש עודף בחומרי אריזה. ושהשימוש החוזר מקטין את כמות הפסולת ואילו המיחזור מחזיר את הפסולת לשימוש נוסף. בסדנה יזהו התלמידים ויאפיינו את חלקי עץ ושימושיהם השונים. בנוסף יכירו התלמידים את שלבי עיבוד העץ לנייר כשהדגש בהסבר מושם על שלבים כמו: הכנת התאית ופריסתה על רשתות, יבוש הנייר והשלמת עיבודו. במשך השעה השניה, מתבצע חלקה המעשי של הסדנה בכיתת הלימוד או בחצר בית-הספר, בו יתנסו התלמידים באופן מעשי בהכנת נייר. כל תלמיד יכין את התאית הממוחזרת ויפרוס אותה על רשת לקראת יבוש הנייר במכבש.

 

כיתות ב - מעבדה חוקרת באקולוגיה – זיהום נחלים

בשעה שברא הקב"ה את האדם נטלו והחזירו על אילני גן-העדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם. כל מה שבראתי - בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי - שאם תקלקל אין מי שיתקו אחריך" (קהלת רבה).

כבוד לסביבה זאת לא רק כותרת. במטרה להציג את תופעת זיהום הנחלים, כאחת הדוגמאות  לפגיעה ברשות הכלל וחוסר מתן כבוד לסביבה, ישתתפו התלמידים בסדנת החקר "זיהום הנחלים". מה הם הגורמים לזיהום? מי הם המזהמים? מה היא פגיעת הזיהום בסביבה ובנו? בשאלות אלו ובשאלות נוספות עוסקת סדנת החקר "זיהום הנחלים", ומשלבת התנסות מעשית של התלמידים במשך שעתיים לימודיות בכיתת בית-הספר.

 

 

בסדנה ימחיזו התלמידים את סיפור הנחל הנדיב. סיפור על הנחל המוסר את מימיו הטובים לשימוש בני האדם הגרים בשכנותו, לצורכי שתייה, חקלאות ולתעשייה. "בתמורה" למעשהו הנדיב של הנחל מפנים, כל צרכני המים, את שפכיהם אל הנחל ובעקבות זאת הוא הופך למזוהם ומסריח. בעזרת ההצגה יכירו התלמידים את טיב המזהמים ותכולתם.

בסדנה תיערך השוואה בין סוגי מזהמים שונים והשפעתם על הסביבה, וכמו כן ייבדק נושא משך זמן היעלמותם מהסביבה ודרכי הפתרון האפשריים כמו שימוש חוזר (מחזור).

את סדנת החקר "זיהום הנחלים" תחתום פעילות יצירתית בה יצבעו הילדים יציקת גבס של חיות מים כמזכרת מאותם בעלי-חיים הנפגעים ראשונים מזיהום הנחלים.

 

כיתות ג – הצמחים במאבק בזיהום האוויר

מיחזור אוויר –בעקבות השאלה: למה צמחים צריכים עלים? יוצג מיקומו של הצמח במערכת האקולוגית של כדור הארץ. בהמשך נספר על תפקיד העלים ונעסוק בנושא תרומת הצמחים לסביבה כריאה ירוקה. כמו כן נציין את סיפור ההצלחה של הילדים בתרומתם להגנת צמחי הבר כדי להמחיש את כוחם של הילדים במאבק על סביבה טובה יותר. הכרות עם מחזור חיי הצמח תאפשר הכרות טובה עם השותפים במאבק בזיהום האוויר. אנו נתמקד בנושא הזרע ומה כולל בתוכו בשילוב עם הכנת שוקולד מקקאו המופק מזרעי הפרי ולהגברת כמות העלים אנו נכין  ראש דשא המצמיח שערותיו מעלי הדשא הירוק (בהכנת היצירה תעשה בשילוב מיחזור נסורת עץ כמצע לנביטה).

 

כיתות ד - התנועה במים

 

בחלקה הראשון של הסדנה נחקור את ההבדלים בין מצבי הצבירה של החומר בכלל ובמים בפרט. תכונה נוספת שתחקר הינה כושר ההמסה של המים וקיומם של רווחים בין חלקיקי המים שלתוכם מומס לדוגמא: מלח, סוכר ואפילו אוויר. להשוואה יחקר החול שאינו מומס במים. נבחן את השאלה האם כל הנוזלים מתערבבים זה בזה ומי שומר על זהותו? במהלך פעילות זאת נכיר נוזלים הקלים מהמים וצפים על-פניהם ולהבדיל, נוזלים שהינם כבדים מהמים ושוקעים תחת המים.

התנועה במים, בדומה לתנועה באוויר, מנצלת את מימד הגובה - עומק בנוסף לתנועה בכיוון ההתקדמות. התנועה במים יכולה להתבצע על-פני המים ובתוך המים בשני המקרים התנועה נעשית כמעבר דרך חומר - המים. מטרת סדנת התנועה במים  - הינה להציג את צורת הגוף הטוב ביותר לתנועה במים ובנוסף וחקור מהוא המבנה המאפשר לצוף במים? איך אוניה גדולה וכבדה צפה במים ואילו מטבע קטן טובע? איך ניתן להציף גוף פלסטלינה? סדנת "התנועה במים" (מסדרת סדנות "ישומי מדע") עוסקת בשאלות אלו ובשאלות נוספות, ומשלבת התנסות מעשית של התלמידים במשך שעתיים בבית-הספר ומשלימה את נושא המים.

בחלקה הראשון של הסדנה תערך תצפית על תנועת דגים ותוך כדי זיהוי הסנפרים השונים יבדק תפקידם ותרומתם לתנועה. בהמשך, תחקר הצורה המותאמת לתנועה במים ובעזרת  עריכת תחרויות שייט בין גופים בעלי צורות שונות תקבע הצורה ההידרודינמית הטובה ביותר. כמו-כן נעסוק בציפת גופים תוך כדי עריכת ניסויים בהצפת גוף פלסלינה, לדוגמא, על פני המים. פעילות חקר זאת משלבת ברור אחד מחוקי ארכימדס המתאר את הציפה - כמצב שבו נפח הכלי הצף גדול מנפח - כמות המים הנדחים על-ידי הכלי כתוצאה ממשקלו, זאת אומרת שככל שנפחו של הכלי בעל משקל קבוע יהייה גדול יותר כך יגדל כושר הציפה שלו.

 

את הסדנה תחתום יצירת צוללן במים* המדגים באיזה מצב נמצא הצוללן או הצוללת ואלו כוחות פועלים עליהם

*לפעילות, כל תלמיד מביא בקבוק מים קטן מלא במים וסגור בפקק מתאים.

 

כיתות ה- אנרגיה ירוקה

"אנרגיה" – מילה יוונית שמשמעותה היא "פעולה". האנרגיה אינה נוצרת או מתכלה, אלא רק "מתגלגלת" מצורת הופעה אחת לאחרת. צורות ההופעה השונות של האנרגיה מקיפות את כל תחומי התופעות הפיסיקליות – אנרגיה של חום ושל אור, אנרגיה של מיקום בשדה כוח ושל תנועה מכנית, אנרגיה של זרם חשמלי ושל שדה מגנטי, וכיום אנו מכירים צורות נוספות של אנרגיה כמו האנרגיה הגרעינית – אטומית. אולם בכל הגלגולים כמות האנרגיה נשארת קבועה וכך נקבע בעיקרון השימור של האנרגיה.

בסדנה נכיר את ה"אנרגיה הירוקה" -אנרגית השמש, אנרגית הרוח והמים כמקורות אנרגיה נקיים על פני שימוש במנועי הדלק היוצרים בעת שרפת הדלק עשן וחום המזהמים את הסביבה.

 

בסדנה "אנרגיה מתגלגלת" חוקרים התלמידים מעברי אנרגיה ויצירת חשמל, שימוש בתא סולרי - פוטואלקטרי, בשילוב בניית תאי סוללה מחומרים שונים (מים, אדמה, תפוז, וכו') תוך כדי השואה בין אלקטרודות שונות (אבץ, נחושת, ברזל ופחם).

את הסדנה תחתום פעילות יצירה בה נרכיב מנוע, המונע באנרגית המים הנופלים, בעל יכולת להרים משא – מנוף.

 

כיתות ו - מיחזור מתכות

"ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחשת" (דברים ח' 9). הנחושת היתה המתכת הראשונה שנוצלה על-ידי האדם. מתכת זו קלה להפקה משום היותה בטבע במצב חופשי ולא בתרכובת עם יסודות אחרים. האדם הקדמון פיתח את הטכנולוגיה שלו ולצד כלי האבן הופיעו כלי נחושת. לאחר מכן, מצא האדם שעל-ידי הוספת מתכת נוספת - בדיל נוצר מסג חזק יותר הנקרא ארד (ברונזה). ההתפתחות הטכנולוגית מלווה בשימוש במתכות נוספות לצד הגדלת היכולת ליצר בתנורים חום רב להתכה ועיבוד המתכות. הסוד שהחזיקו הפלשתים ואפשר להם לשלוט בישראל היה היכולת לייצר חום מספיק גבוה בתנורים כדי לעבד את הברזל. כיום השימוש במתכות מגוון מאד ואין תחום בו לא נעשה שימוש במתכת או במסג של מספר מתכות. הסדנה משלימה ומעשירה את נושא "מתנות מן הטבע" הנלמד כחלק מלימודי המדעים בבית הספר.

בסדנה "מתנות מן הטבע - מתכות" חוקרים התלמידים מתכות שונות.  נערוך יציקה של מטבע מבדיל, לצורך זה נכין תבנית יציקה בדגם מטבע נתיך בדיל וניצוק לתוך התבנית. ציפוי מתכות - התלמידים יחקרו דרך נוספת לעבודה עם מתכות הנמצאות בתמיסה, בעזרת סגירת מעגל חשמלי (אלקטרוליזה) יתבצע ציפויי של נחושת על גבי האלקטרודה. בתור אלקטרודה נבחר במתכת שאותה נרצה לצפות בנחושת כמו מפתח, טבעת וכו'. כמו כן, התלמידים יחקרו תכונה נוספת של המתכות - קיום פוטנציאל חשמלי שבסביבה מתאימה יכול לשמש כתא חשמלי שהוא סוללה ליצירת מתח חשמלי תוך כדי שימוש באלקטרודות ממתכות שונות: נחושת ואבץ.

 

בסדנה "מתנות מן הטבע - מתכות" נעלה את חשיבות מחזור גרוטאות מתכת מהיותם מפגע סביבתי שאינו מתכלה.