הי הופ תפוח בדבש – הדבורה והדבש

סדנת חקר בנושאים הקשורים בדבורה, בכוורת וביחסי הגומלין עם הפרח לקראת ראש השנה ובאביב

 

יזהו את חלקי הפרח ודרכי האבקה בשילוב הכירות מורחבת עם משפחת הדבורה הכוללת את המלכה, בנותיה הפועלות והזכרים,  ועם תפקידם בכוורת. נעקוב אחר התפתחותה של הדבורה, בגלגול מלא,  מביצה לרימה גולם ובוגר. נציין את צבעי האזהרה (צהוב על רקע חום) המלמדים על היותה מסוכנת – מצוידת בעוקץ.

משפחת הדבורה

יתחפשו לדבורים ופרחים ויאספו "צוף" בקשים ויעבירו לכוורת שלנו. נספר על בדבורים הפועלות העמלות במשך כל היום בהבאת: צוף, מים ואבקה לכוורת ועל הריקוד המיוחד לציון מקור צוף חדש.

גם אנו אוספים צוף

הסתכלות בתאי חלת דבש ריקים תאפשר לנו להכיר את צורתם המשושה (שש דפנות). כמו-כן, מציינים התאים את המקומות בהן מגדלות הדבורים את צאצאיהם והיכן שומרות על מלאי המזון שלהם - הרי הוא הדבש. ניבחן החלת דבש מלאה כיצד נשמר הדבש ואינו נשפך ונסיים בטעימת דבש ישרות מחלת הדבש. ולמזכרת, נכין מגזרת קרטון בצורת תפוח הנושאת דבש.

הכוורת