פסח  -  בצאת ישראל ממצרים...

סדנאות חקר בנושאים הקשורים במצרים, מעבדות לחרות, הכנת לבני בוץ, במדבר, בנדודים בדרך אל ארץ ישראל

הפעלות לבחירה: העבדות, החרות, הנדודים במדבר, השגת המים, הכנת כוס לאליהו הנביא, עריכת סדר הפסח באוהל הנדודים.

כדי גם לעיין  במידע על סדנאות בנושא ארכיאולוגיה וסיפורי התורה אשר גם להם קשר לנושא.

מעניין גם לבדוק את פסח מדעי - רעיונות לניסויים מדעיים והתנסויות עצמיות הקשורות לפסח  ,משחקים והפעלות באתר אוח

"המומחה לרשותך",  " סדנאות המוזיאון על גלגלים",   "טיולי המעבדה החוקרת" ,   חזרה לתפריט הראשי

ד"ר רוני טייכר,  טל: 09-7440271  פקס: 09-7429316  נייד: 050-2739788           

 

העבדות

פרעה מקבל את בני ישראל שברחו מהרעב בארצם. תמורת המזון הופכים בני ישראל לעבדים לפרעה. "וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך" (שמות א' 14).  בהמשך העבדות במצרים הוחרפה "לא  תאספון  לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול  שלשם  הם ילכו ויקוששו להם תבן"  (שמות ה' 7). יכירו  את החומרים והתוצרים שבהם עסקו בני ישראל במצרים. הפעילות כוללת התנסות בהכנת לבנים מבוץ ותבן בהדרכת בוב הבנאי. לבנים המשמשות לבנייה במצרים עד היום הזה.

image008.jpg image010.jpg הכנת לבני בוץ בהדרכת בוב הבנאי

image012.jpg פרעה מלמד את בני ישראל על מצרים

החרות

משה רבנו מגיע להוציא את העם ממצרים למסע במדבר אל ארץ ישראל. במדבר "ויאמרו  אליהם  בני ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה  בארץ מצרים  בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב" (שמות טז' 3). בין הדרכים להשגת החרות היא היכולת לשרוד גם בתנאי מדבר. "ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות ומצות כי לא חמץ" לחם הנוודים, המצה, שכל הכנתו ואפייתו מסתימת תוך 18 דקות. הפעילות כוללת רידוד בצק עם מערוך למצות ואפייתם על הסאג'. לסיום אכילת המצה עם גבינה לבנה, שמן זית וזעתר

image014.jpg image016.jpg

image018.jpg משה רבנו מגיע להציל את בני ישראל

הנדודים במדבר

בתוך אהל הנוודים נערוך את טקס האירוח עם כוס תה, על פרנסתם של הנוודים מהצאן והחלב ונשלב הכנת גבינה, לחם הנוודים, המצה, אופה הנווד מגרעיני החיטה אותם הוא טוחן ברחיים ואפיית פיתה. הפעילות כוללת הכנת גבינה, טחינה ברחיים, רידוד מצות ואפייתם על הסאג', ולסיום אכילת המצה עם גבינה לבנה, שמן זית וזעתר. ניתן לערוך את ארוחת הסדר באוהל הנדודים. וכמו כן ניתן להכין את הכוס לאליהו הנביא אותה נקשט וניקח הביתה.

image020.jpg באוהל הנדודים

image022.jpg ארוחת הסדר באוהל הנדודים

 המים –      דרכים להשגת מים במדבר

שאבתם מים בששון - מודלים לתנועת המים (חלחול/נגר). מקורות המים השונים (מעין, מעין פועם, באר, באר ארטזית, בור), דרכי שאיבת המים, כלים להובלת מים (דלי, נאד, כד) והתנסות בשאיבה מ"בארות מים" ב-4 תחנות שאיבה בעזרת: דלי וחבל, דלי חבל וגלגלת, קילון, משאבת יד. הכנת גלגל המונע בכוח המים היכול להרים דלי קשור בחוט. (סדנאות נוספות ראה מים)