פטור מלא מניכויי מס במקור   ופטור מלא מניהול ספרים    עד 31/03/10

clip_image001

clip_image001