"המומחה לרשותך",  "המוזיאון על גלגלים",   "המעבדה החוקרת" ,   חזרה לתפריט הראשי

מהחיטה ללחם  -  בזיעת אפיך תאכל לחם

סדנאות חקר בנושאים הקשורים בדגן, במחזור החקלאי, בתנסות בכלים, ובהכנת מוצרים

הפעלה בית ספרית במוקדים בנושא בשבועות

 

 

הדגן פותח את רשימת שבעת המינים שנאמר "ארץ חיטה ושעורה..." היות והדגן היה הבסיס הכלכלי לקיום האדם (בעולם: אמריקה – תירס, במזרח – אורז) ולא היתה ארוחה שבה לא נעשה שימוש במוצריו, אז והיום. החומרים הנמצאים בזרע הדגן כוללים את כל אבות המזון היות וזהו "סל הצידה לדרך" של הצמח בימיו הראשונים ומאפשר את גידולו הנאות. רק זרע שנטחן במלאו יכול לספק את דרישות המזון שלנו.

 

חג השבועות נחוג בתקופה בה מתחיל קציר תבואת החורף וראשוני הפרות נאספים . החג הוא החג השני משלוש הרגלים בו היו בני ישראל שעלו לרגל לירושלים לוקחים את הביכורים (הפרי הראשון - שמות כ"ג 19) משדותיהם ומגניהם ומביאים אותם לבית-המקדש. חג השבועות מסמל את הקשר בין האדם לבין אדמתו ומציג את התרבות החקלאית (התרבות החומרית) שהייתה קיימת בארץ-ישראל במלוא תפארתה. הסדנה "מהחיטה אל הלחם" מתחקה בעקבותיה של תרבות חקלאית זאת כדי לתת לתלמידים את האפשרות להכירה ולהתנסות במרכיביה. ניתן לשלב בה את הנושא "ארץ זבת-חלב ודבש" תוך התמקדות בנושא החלב והצמר - מתוצרי העדר, ואהל הנוודים כמאפיין לאורך חייהם של רועי הצאן (אברהם אבינו).

 

לקראת חג הפסח - אפשר להסב את הפעילות בדגש יציאת מצרים והנדודים במדבר. הפעילות תכלול הקמת אהל אירוח ובו כלי הבית המתאימים והאוכל הנלקח בעת המסע הארוך. הפעילות כוללת גם התנסות בחריש במחרשת שן וטחינה חיטה לקמח באבני רחיים או פעילות הקשורה בצאן - משק החלב. נסיים  באפיית מצות.

 

כדי גם לעיין  במידע על סדנאות בנושא ארכיאולוגיה וסיפורי התורה אשר גם להם קשר לנושא.

 

מידע על תכני הסדנאות לחג השבועות

 

הדגן

(אפשרות באוהל נוודים)

יזהו ויאפיינו את שבעת המינים בהם התברכה ארץ-ישראל, יכירו ויבדילו, בעזרת הצמחים, את החיטה והשעורה, הנציגים ממשפחת הדגניים. תוך כדי בחינת הצמחים ידעו הילדים לזהות את חלקיהם העיקריים (קנה, מפרק, עלה, מלען, מוץ, גלימה וגרגר). וכמו כן יזהו את התוצרים ויבדילו בן דרגות הטחינה השונות: בורגול, סולת וקמח

המחזור החקלאי

(תצוגה)

יכירו את שלבי עיבוד החיטה ללחם, בלוית הכלים האוטנטיים, ובהשוואה ישן מול חדש, כשהדגש בהסבר יושם על שלבים כמו: חריש (מחרשה), זריעה, קציר (מגל), דיש (מורג) ואיסום (מזרע ונפה) טחינה (אבני רחיים).

הכלים

(התנסות)

יתנסו באופן מעשי ב:

      חריש בעזרת מחרשת שן בחצר.

קציר שיבולי חיטה בעזרת מגל,

טחינת גרעיני החיטה לקמח בעזרת אבני רחיים,

 

מחייו של רועה הצאן (אפשרות נוספת) -

דרך סיפורו של אברהם אבינו או סיפורם של הנוודים הבדואים, באהל גדול שיוקם בחצר. יכירו את הבית וכליו של הנווד - רועה הצאן, ובהתאם לכך אורח-החיים שלו: האהל, האירוח, החוק, המשפחה וחלוקת התפקידים. אפשרות להשלים את טקס האירוח באהל בכוס תה

החלב והצמר

(אפשרות נוספת)

יכירו את הכבשה ומשפחתה: איל, רחלה וטלה. יעסקו בתוצרים: חלב - יתנסו בהכנת גבינה מחלב, וצמר - יראו את מספרי הגז, יבדילו בין סיבי הצמר לסיבים אחרים (כותנה, משי, סנטתי, פשתן). עבודת יצירה.

 

בזיעת אפך תאכל לחם

(אפיה)

יתנסו באופן מעשי בלישת הבצק ורידודו ללחם (פיתה). לאחר האפייה נשלים את המשימה בטבילת הפיתה בשמן זית, זעתר וגבינה.

 

 

בחזרה לראש העמוד

 

הפעלה בית ספרית במוקדים בנושא בשבועות

בתקופה בה מתחיל קציר תבואת החורף וראשוני הפרות נאספים נחוג חג השבועות. החג הוא החג השני משלוש הרגלים בו היו בני ישראל שעלו לרגל לירושלים לוקחים את הביכורים (הפרי הראשון - שמות כ"ג 19) משדותיהם ומגניהם ומביאים אותם לבית-המקדש. חג השבועות מסמל את הקשר בין האדם לבין אדמתו ומציג את התרבות החקלאית (התרבות החומרית) שהייתה קיימת בארץ-ישראל במלוא תפארתה. ההפעלות המוצעות מתחקות בעקבותיה של תרבות חקלאית זאת כדי לתת לילדים את האפשרות להכירה ולהתנסות במרכיביה.

 

ההפעלה כוללת שלושה אלמנטים הבאים לידי ביטויי בסוגי תחנות ההפעלה:

א.התנסויות ב. יצירה ג. אפייה

 

א. התנסויות משלובת ביצירה:

  • חריש במחרשה – ניתן לרתום למחרשה שני ילדים או הורה וילד-
  • קציר חיטים עם מגל, ממוללים ומפרידים את הגרגרים והולכים לטחון בריחיים
  • טחינת גרגרי החיטה באבני ריחיים
  • גיבון גבינה על ידי החמצת חלב בעזרת חומץ וסינון
  • אירוח באוהל – החיים בתקופת התנך
  • פינת הדבורה והדבש
  • פינת נושא "מתן תורה"

 

ב. תחנות יצירה:

·         עבודה הדבקה בצמר כבשים על דמות כבשה

·         כתיבה על "קלף" עם נוצה

·         יצירת דבורה / פרפר דינמיים

 

ג. תחנות אפייה:

רידוד הבצק לפיתה ואפייתה על סאג בתוספת שוקולד למריחה / גבינה שמן זית וזעטר 

 

בחזרה לראש העמוד