נפש בריאה בגוף בריא אדם ועמלו

יום / שבוע בריאות הכולל סדנאות חקר בנושאים הקשורים בבריאות האדם

עולם החושים, אבות המזון, ארוחה תנכית, מהחיטה ללחם, הכימיה של החלב, הכל על הקול, שלד ושרירים, העין והמצלמה, הסבון והניקיון, מענבים ליין, צמחי תועלת

 

 

סדנה העוסקת בזיהויי החושים ומיקומם בעזרת חקירת מבנה גולגלות של חיות שונות. התנסויות הקשורות ברגישות לחום ושיווי משקל ובדיקת מיהוו החוש האמין ביותר.  הילדים עוברים ב-6 תחנות חקר שונות: בהן מטביעים עקבות ומזהים אותן, סיפורי עקבות חיות בחותמות, מתנסים בטלפון חוטי, מפעילים את שיווי המשקל חוש המישוש ובחוש הריח, תעתועי טעם וצבע.

עולם החושים

 

מעבדת חקר לזיהויי אבות המזון במזונות שונים ותכונות נוספות במזון כמו: מזונות חומציים ובסיסים והשפעתם.

אבות המזון

 

מזון טבעי, הפקת שמן זית, הכנת גבינה מהחלב (מקור לסידן) + אפיית פיתה + גבינה שמן זית וזעטר

ארוחה תנכית

 

הדגן, סדנה בה יזהו ויאפיינו התלמידים את החיטה והשעורה מתוך שבעת המינים, יזהו את חלקי הצמח העיקריים (קנה, מפרק, עלה, מלען, מוץ, גלימה וגרגר). יכירו את שלבי עיבוד החיטה ללחם, בלוית הכלים האוטנטיים, כמו: חריש (מחרשה), קציר (מגל), דיש ואיסום (מזרע ונפה). יתנסו הילדים באופן מעשי ב: טחינת גרעיני החיטה לקמח בעזרת אבני רחיים, לישת הקמח לבצק  ואפית הלחם (פיתה) + גבינה שמן זית וזעתר (ראה גם מידע נוסף)

בזיעת אפיך תאכל לחם מהחיטה ללחם , בדגש פחממות

 

  סדנה בה יכירו התלמידים את חשיבותו של החלב ומוצריו. נזהה את מרכיבי החלב ונבדוק מדוע השומן בחלב לא צף? נעסוק  בעיבוד שומן החלב לחמאה ונכיר את הקשר בין הכולסטרול לדם. בהמשך לפעולת הפרוק של הסוכרים על ידי החיידקים ליצירת חומצת החלב, נחמיץ אנו את החלב וחלבון יהפוך לגבינה, בשילוב אפיית פיתה (פחממות) ונערוך סעודה מאוזנת.

ארץ זבת חלב ודבש הכימיה של החלב

 

 בסדנה יכירו התלמידים מבנה האוזן, את דרך תנועת הקול ואת הרעש כ"מזהם סביבה". בהשוואה לטבלת עוצמת הרעש ונזקיה ימדדו התלמידים עוצמות הרעש שונות מסביבתם כדי להגביר את מודעותם לעוצמות הרעש גבוהות ונזקיהן. כמו כן נכיר דרכים למיסוך הרעש: בידוד תיקרה אקוסטית וכו', בשילוב הכנת כלי נגינה.

רעש הכל על הקול

 

 על המבנים מיצבים שלד, מפרקים ופעילות שרירים, יציבה של עמוד השדרה, בנית מפרקים וחוליות, יצירה גזירה והרכבת שלד.

יציבה נכונה שלד ושרירים

 

 סדנה בה יכירו התלמידים את מבנה העין ויזהו את חלקיה. בהמשך יבנו התלמידים לשכה אפלה (המצלמות הראשונות פעלו כעין פרימיטיבית) ובעזרתה יכירו גם את תכונות האור. את מערכת רישום הדמויות נתרגל בעזרת צילום ופיתוח על ניר להעתקות שמש

העין והמצלמה

 

 סדנה בה חוקרים התלמידים איך סבון עשויי משמן זית מנקה כתמים של שמן. הסדנה ממחישה לתלמיד את האופן בו מכינים מוצרי קוסמטיקה. בסדנה יכינו התלמידים סבון ויבדקו את תכונותיו.

הסבון והניקיון

 תהליך פירוק הסוכר (הפוך לתהליך יצירת הסוכר בפוטוסינטזה). סדר הפעילויות בגת להכנת מיץ הענבים ודרך הפיכתו ליין  אלכוהול. במערכת ניסויי בה מיץ ענבים מותסס בעזרת בשמרים ויצירת האלכוהול בלוית זיהויי שחרור פחמן דו חמצני.

אלכוהול מענבים ליין

 

סדנה בה נכיר את תרומת יחסי הגומלין בין הצמח לבין בעל- חיים על קיומו של האדם. נעסוק בחשיבות הצמחים: במטבח כמזון, ברפואה  צמחי מרפא, חומרי גלם לבניה ובמחזור הגזים. בחלק המעשי נערוך בישולי שדה: קציצות צמחים + חומוס + פיתות ונסיים בארוחה כיתתית (העבודה בקבוצות כך שכל קבוצה מכינה לכולם ובסוף כולם אוכלים סביב השולחנות ביחד).

צמחי תועלת