ארכיאולוגיה

סדנאות חקר בנושאים הקשורים חקר העבר תוך כדי חקר הטכנולוגיה הקדומה.

כדי גם לעיין  במידע על סדנאות בנושא אדם ועמלו וסיפורי התורה אשר גם להם קשר לנושא.

 

 

בעקבות התפתחות מצע הכתיבה מהאבן, החומר, הקלף והפפירוס + התנסות בהכנת נייר

מצע לכתיבה

 

בעקבות התפתחות הכתב והדפוס כולל יצירת חותמות אישיות

הכתב

 

כתיבה ופענוח כתב עברי עתיק, הסכמים וחוזים עתיקים וחתימתם על- ידי בולות

חוזים

 

הכרות עם כלי החרס, מה מלמדים שברי החרסים והרכבם, חלקי הכלי ורפאות אישית של כד.

בעקבות החרס

 

כלי כיבול, השוואה בין הכלים הקדומים (מגוון כלים) לכלים של ימנו + הכנת כד

מן הקנקן עד הקנקל

 

על השימוש במטבעות, דרכי הכנתן, יציקת מטבע מבדיל, ריקוע מטבע מנחושת

מטבעות

 

התל, היכן בונים ישוב, התפתחות טכנולוגית, אוסטרקונים, יצירה בפסיפס.

בעקבות החרס

 

האהל כבית מגורים, כלים ששמשו בבית וכלים לשימוש חקלאי + אפיית פיתה.

הבית בתקופת התנ"ך

 

עבדות - הכרות עם התבן והקש וליבון לבני בוץ, סגנונות בניה – קיר וקשת חרות - דרך נווד במדבר הכנת מצות. למידע נוסף

מעבדות לחרות

 

הכתב והפפירוס, הפרעונים והפירמידות, העבדות ולבני הבוץ

תרבות מצרים

 

על הפלשתים ואורח חייהם, לבוש + כלים ולסיום ארוחה פלשתית

פלשתים עליך שמשון

 

על היוונים, הדמוקרטיה והספורט, פנתאון האלים ותרבות הכדים הצבעונית

ביוונים נלחמנו

 

על מפעלי הבניה והולכת המים ובעקבותיהם חיי העינוגים + משתה לסיום

תרבות רומא